โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมโครงการสืบสานศิลปะการฟ้อนนกกิงกะหร่า 2562
จันทร์ 23 ธันวาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ประชุมพิจารณารายละเอียดโครงการ งปม. 63 ครั้งที่ 2 (3 ธ.ค. 62)
ศุกร์ 6 ธันวาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


ประชุมสรุปงานยี่เป็ง 2562
อังคาร 26 พฤศจิกายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ประชุมพิจารณารายละเอียดโครงการ งปม. 63 (พ.ย. 62)
จันทร์ 25 พฤศจิกายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


ประชุมเตรียมงานยี่เป็ง(กระทง) 2562 ครั้งที่ 5
พุธ 6 พฤศจิกายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ประชุมเตรียมงานกฐิน มทร.ล้านนา พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3
พฤหัสบดี 31 ตุลาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 89

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา