โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


ประชุมเตรียมงานยี่เป็ง(กระทง) 2562 ครั้งที่ 5
พุธ 6 พฤศจิกายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ประชุมเตรียมงานกฐิน มทร.ล้านนา พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3
พฤหัสบดี 31 ตุลาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ประชุมเตรียมงานกฐิน มทร.ล้านนา พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
จันทร์ 21 ตุลาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ประชุมเตรียมงานยี่เป็ง(กระทง) 2562 ครั้งที่ 4
ศุกร์ 11 ตุลาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ประชุมเตรียมงานกฐิน มทร.ล้านนา พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1
อังคาร 8 ตุลาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ประชุมเตรียมงานยี่เป็ง(กระทง) 2562 ครั้งที่ 3
พุธ 2 ตุลาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมกิจกรรมมารยาทไทยกับการใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะ
พฤหัสบดี 5 กันยายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 82

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา