โลโก้เว็บไซต์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์


 

          
ราชรถบุษบกปราสาทราชมงคลล้านนา
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด E-book)
  ราชมงคลสัญลักษณ์ ฉบับ 2 ภาษา
(Thai-English)
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด E-book)
  หนังสือสวดมนต์
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด E-book)
  หอธรรมล้านนา
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด E-book)
 

       
วิสาขบูชา
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด E-book)
 
  จากอุจฉุปัพพตา สู่ธาราระมิงค์นที
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด E-Book)
  มรดกวัฒนธรรมลัวะแม่แจ่ม
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด E-book)
  สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ฉบับ 2 ภาษา (Thai - English) 
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด E-Book)
 
          
เครื่องเขิน ยูนเถ่ ครัวรักครัวหาง
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด E-book)
  อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด E-book)
  ปฏิทินล้านนา พ.ศ.2565
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด E-book)
  อังคลักขณะคลองทานผ้ามหากฐิน
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด E-book)
 

       
หนังสือที่ระลึกงานกฐิน ราชมงคล มทร.ล้านนา น่าน ประจำปี 2564
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด E-book)
  สุเทวบรรพต จากตีนดอยสู่วัดพระธาตุ และ วันวิสาขบูชา
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด E-book)
  อนุมัฑเลย์ในเชียงใหม่
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด E-book)
  ปฏิทินล้านนา จุลศักราช 1385 พ.ศ.2566-2567
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด E-book)
 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา