โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินล้านนา | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปฏิทินล้านนา


       
ปฏิทินล้านนา พ.ศ.2565
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด E-book)
    ปฏิทินล้านนา จุลศักราช 1385 พ.ศ.2566-2567
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด E-book)
  ปฏิทินล้านนา พ.ศ.2567 จุลศักราช 1386
ปีกาบสี ปีมะโรง ฉศก
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด E-book)
       

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา