โลโก้เว็บไซต์ องค์ความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

องค์ความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 

องค์ความรู้ เรื่อง
เวียงเจ็ดลิน (ดาวน์โหลด)

 

 

องค์ความรู้ เรื่อง
พิธีการทางพระพุทธศาสนาแบบล้านนา (ดาวน์โหลด)

องค์ความรู้ เรื่อง
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ อำเภอแม่แจ่ม
(อย่างแจ่ม) (อ่านเพิ่มเติม)

 

องค์ความรู้ เรื่อง
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ อำเภอแม่แจ่ม (อย่างแจ่ม) (อ่านเพิ่มเติม)
 

 


องค์ความรู้ เรื่อง
เครื่องเขิน ยูนเถ่ ครัวฮักครัวหา (ดาวน์โหลด)

 

 
องค์ความรู้ เรื่อง
พิธีสืบชะตา (ดาวน์โหลด)
 
องค์ความรู้ เรื่อง
การจัดทำรถกระทง (ดูวีดิทัศน์)
 

มรดกวัฒนธรรมลัะแม่แจ่ม (ดาวน์โหลด)
       
 

องค์ความรู้ เรื่อง ภาษา
มรดกวัฒนธรรมลัวะ แม่แจ่ม (ดูวีดิทัศน์)
 
องค์ความรู้ เรื่อง สักการะพระธาตุ 4 ดวง
"จากอุจฉุปัพพตา สู่ธาราระมิงค์นที"  (ดาวน์โหลด)
       
       
 
องค์ความรู้ "อย่าง...แจ่ม" (Update พ.ศ.2564)
(ลิงก์เว็บไซต์)
 
สงกรานต์ล้านนา
(ดาวน์โหลด)
       

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา