โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อเรา | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดต่อเรา


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1602 , โทรสาร : 0 5321 3183

     rmutlculture@rmutl.ac.th

    @rmutlculture

    ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา

     @RMUTLCulture

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา