โลโก้เว็บไซต์ รางวัลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รางวัลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


รางวัลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 
(ตุลาคม 2566 -  กันยายน 2567)

ลำดับที่ 1  

 

   

28-29 ต.ค. 66

 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเรือวันออกพรรษา

     ชมรมเรือพายนักศึกษา(ฝีพายเยาวชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับตัวแทนศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน และกลุ่มชุมชนบ้านนาหนุน นำเรือมินตะยา เข้าร่วมการแข่งขันเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลาก วัดบุญยืนพระอารามหลวง อำเภอเวียงสา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ณ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2566

     โดยผลการแข่งขันเรือมินตะยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเรือเล็ก 30 ฝีพาย(โอเพ่น) พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

[มทร.ล้านนา น่าน] 

  (คลิก)
ลำดับที่ 2  

 

  26 พ.ย. 66  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ ประเภททีมประชาชนทั่วไป วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ พลับพลาที่ประทับสีตลาภิรมย์ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566 จัดโดย เทศบาลนครพิษณุโลก

[มทร.ล้านนา พิษณุโลก] 

  (คลิก)
ลำดับที่ 3  

  

 

  27 พ.ย. 66  

รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์กระทง ประเภท ประชาชนทั่วไป โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะบึงราชนก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

[มทร.ล้านนา พิษณุโลก] 

  (คลิก)
ลำดับที่ 4   

 

  27 พ.ย. 66  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร่วมการแข่งขันลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวงจังหวัดตาก ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 ณ ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี   โดยมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชนท่าแค ชุมชนชัยชนะ ชุมชนเชียงทองเหนือ และชุมชนเชียงทองใต้ คว้ารางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" โดยแยกเป็นองค์ประกอบดังนี้
1. ประเภทขบวนแห่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. ประเภทกระทงนำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
3. ประเภทกระทงปิดท้าย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
4. ประเภทสภาพการลอย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
5. ประเภทการเชียร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

[มทร.ล้านนา ตาก] 

  (คลิก)
ลำดับที่ 5  

 

  28 พ.ย. 66  

มทร.ล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศ ขบวนกระทงใหญ่ 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำขบวน “พิงคราษฎร์สักการ์ ปัทมบูชา พระศรีอาริยเมตตรัย” คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนกระทงใหญ่ งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2566 รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 100,000 บาท จากนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเชียงใหม่

[มทร.ล้านนา] 

  (คลิก)

 

รางวัลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 
(ตุลาคม 2565 -  กันยายน 2566)
 

ลำดับที่ 1  

 

  6-7 ต.ค. 65  

รางวัลที่ 1 ประเภทเรือใหญ่

การแข่งขันเรือ ประเพณีแข่งเรือทานสลากภัตวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่เรือ นาวาผาสุก วัดสวนหอม

[มทร.ล้านนา น่าน]

  (คลิก)
ลำดับที่ 2  

 

  6-7 ต.ค. 65  

รางวัลที่ 1 ประเภทเรือเล็ก

การแข่งขันเรือ ประเพณีแข่งเรือทานสลากภัตวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่เรือ เพชรพระธาตุ 2022 วัดพระธาตุแช่แห้ง

[มทร.ล้านนา]

  (คลิก)
ลำดับที่ 3  

  

 

  9-10 ต.ค. 65  

รางวัลชนะเลิศ

ประเภทเรือ 40 ฝีพาย พร้อมถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สามบรมราชกุมารี

[มทร.ล้านนา น่าน]

  (คลิก)
ลำดับที่ 4   

 

  22-23 ต.ค. 65  

รางวัลชนะเลิศ

ประเภทเรือใหญ่ไม่เกิน 55 ฝีพาย(โอเพ่น) เรือพิจิตรนาวาเขลางค์นครพิงค์ล้านนาน่าน การแข่งขันเรือประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2565 

[มทร.ล้านนา น่าน]

  (คลิก)
ลำดับที่ 5  

 

  22-23 ต.ค. 65  

รางวัลชนะเลิศ

ประเภทเรือกลาง ไม่เกิน 40 ฝีพาย เรือป้วยจือน่านราชมงคล -วัดมิ่งเมือง บ้านนาหนุน 2,3 การแข่งขันเรือประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2565 

[มทร.ล้านนา น่าน]

  (คลิก)
ลำดับที่ 6  

 

  22-23 ต.ค. 65  

รางวัลชนะเลิศ

ประเภทเรือเล็ก ไม่เกิน 30 ฝีพาย เรือมินตะยา มทร.ล้านนาน่าน-วัดมิ่งเมือง บ้านนาหนุน 2,3

[มทร.ล้านนา น่าน]

  (คลิก)
ลำดับที่ 7  

 

 

  8 พ.ย. 65  

รางวัลชนะเลิศ

การประกวดกระทงลอยเครื่องสดดอกไม้ไทย ระดับประชาชนทั่วไป งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ประจำปี 2565 

 

[มทร.ล้านนา พิษณุโลก]

   
 ลำดับที่ 8     9 พ.ย. 65  

รางวัลชนะเลิศ 

การประกวดกระทงใหญ่งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2565 

[มทร.ล้านนา]

  (คลิก)
ลำดับที่ 9     28 พ.ย. 65  

รางวัลชมเชย

โครงการประกวดคลิปสืบสานแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 “บันทึกไว้ในใจฉัน” เพื่อเป็นการปลูกฝังความคิดเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เห็นความสำคัญและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสถาบันพระมหากษัตริย์การประกวดคลิปสืบสานแนวพระราชดำริ "บันทึกไว้ในใจฉัน"

มทร.ล้านนาพิษณุโลก ส่งเข้าประกวดในชื่อเรื่อง “โครงการพัฒนาป่าไม้ฯ

[มทร.ล้านนา พิษณุโลก]

  (คลิก)

 

รางวัลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 
(ตุลาคม 2564 -  กันยายน 2565)
 

ลำดับที่ 1 

  

   11-14 พ.ย. 64

 

รางวัลที่ 4 การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 (เก็บคะแนนสะสมสนามที่ 2)

ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน, นายสุพจน์ ดีอิ่นคำ ตำแหน่ง หัวหน้างานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา น่าน นายอธิปัตย์ สายสูง ที่ปรึกษาชมรมเรือพาย มทร.ล้านนาน่าน นายอภิเดช กรรณิกา ที่ปรึกษาชมรมเรือพาย มทร.ล้านนาน่าน ได้นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตัดสิน การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 256๔ (เก็บคะแนนสะสมสนามที่ 2) ในระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤศจิกายน 2564 ณ หนองน้ำครก อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กีฬาเรือพาย และพัฒนานักกีฬาเรือพายทุกประเภทสู่ความเป็นเลิศ พร้อมคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ และทางชมรมเรือพายได้เข้าร่วมการแข่งขันเรือประเภทชาย 5 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร และทีมเรือแม่ป้อมราชมงคล ประเภท 5 ฝีพาย เยาวชนเรือประเพณี ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศในอันดับที่ 4 ด้วยเวลา 00:43.32

[มทร.ล้านนา น่าน]

   (คลิก)
ลำดับที่ 2   

  25-26 พ.ย. 64  

รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันเรือยาวชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทเรือยาวใหญ่

ชมรมเรือพายม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับ ทีมเรือเจ้าแม่ประดู่ทอง กองทัพเรือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทเรือยาวใหญ่ การแข่งขันเรือยาวชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 วันที่ 25-26 พ.ย. 2564 ณ ห้วยน้ำคำ จังหวัดศรีสะเกษ

[มทร.ล้านนา น่าน]

  (คลิก)
ลำดับที่ 3-5  

  15-19 ธ.ค.64  

(1)รางวัลชนะเลิศ (2)รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (3)และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

ชมรมเรือพาย ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับ 
เรือขวัญธารา ย่าสั่งลุย
เรือแม่จีรารัตน์ นาหนุน ท่าวังผา
เรือหงษ์สุวรรณ วัดมิ่งเมือง
คว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การแข่งน่านปลอดเหล้าเบียร์
"แข่งเรือวิถีใหม่ห่างไกลโควิด"
ประเภท เรือ 12 ฝีพาย ณ หนองน้ำครก ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน

[มทร.ล้านนา น่าน]

  (คลิก)
ลำดับที่ 6  
  8-10 ก.ค. 65  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย

ชมรมเรือพายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน น่าน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแข่งเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยการนำของ อาจารย์อธิปัตย์ สายสูง อาจารย์หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย ณ บริเวณบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร

[มทร.ล้านนา น่าน]

  (คลิก)


 

รางวัลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 
(ตุลาคม 2563 -  กันยายน 2564)
 

ลำดับที่ 1    

  

   10-11 ต.ค. 63    รางวัลชนะเลิศ ประเภทเรือใหญ่ 55 ฝีพาย งานแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2563
[มทร.ล้านนา น่าน]
   (คลิก)
ลำดับที่ 2  

 
  30 ต.ค. -1 พ.ย. 63   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดกระทงใหญ่ในเทศกาลยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563
[มทร.ล้านนา]
  (คลิก)
ลำดับที่ 3  

 

  3 ส.ค. 64   รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2564  สาขามนุษยศาสตร์  ประเภทบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา
[มทร.ล้านนา พิษณุโลก]
  (คลิก)
ลำดับที่ 4     9 มิ.ย. 64   รางวัลชนะเลิศ
: การประกวดผลงาน SAV(F)E HOUSE ในโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest) ระดับภูมิภาคภาคเหนือ ประเภทบ้านประหยัดพลังงาน พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร
[มทร.ล้านนา]
  (คลิก)


 

รางวัลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 
(ตุลาคม 2562 -  กันยายน 2563)
 

ลำดับที่ 1   

  

   5-6 ต.ค. 62    รางวัลชนะเลิศ ประเภทเรือเล็ก พร้อมถ้วยพระราชทานสมด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[มทร.ล้านนา น่าน]
   (คลิก)
ลำดับที่ 2  
 
  25-27 ต.ค. 62    รางวัลชนะเลิศประเภทเรือใหญ่ : ตัวแทนนักศึกษาจากมทร.ล้านนา น่าน ได้ส่งเข้าประกวดในชื่อทีมแม่ป้อมเอ ในงานประเพณีเรือแข่งจังหวัดน่านประจำปี 2562 สนามปั้ว จังหวัดน่าน
[มทร.ล้านนา น่าน]
  (คลิก)
ลำดับที่ 3  
 
  10 พ.ย. 62    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกระทงฝีมือ ประเภททั่วไป
[มทร.ล้านนา พิษณุโลก]
  (คลิก)
ลำดับที่ 4  
 
  12 พ.ย. 62   รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ขบวนกระทงใหญ่ มทร.ล้านนา งานยี่เป็งเชียงใหม่ 2562
[มทร.ล้านนา]
  (คลิก)
ลำดับที่ 5  
 
  26 มิ.ย. 63   รางวัลเชิดชูเกียรติด้านเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรม
[มทร.ล้านนา พิษณุโลก]
  (คลิก)
ลำดับที่ 6     5-6  ก.ย. 63   รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (แข่งเรือวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด-19) 
[มทร.ล้านนา น่าน]
  (คลิก)

 

 

รางวัลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562
(ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

 

ลำดับที่ 1   

   21 พ.ย. 61    รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงฝีมือ
[มทร.ล้านนา พิษณุโลก]
   (คลิก)
ลำดับที่ 2  

  23 พ.ย. 61   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ขบวนกระทงมทร.ล้านนา "มังคละราชา ใต้ร่มโพธา มหาจักรีวงศ์"
[มทร.ล้านนา]
  (คลิก)
ลำดับที่ 3  

  23 พ.ย. 61   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสะเปาลอยน้ำ ในงานล่องสะเปาจาวเวียงละกอน ประจำปี 2561 
[มทร.ล้านนา ลำปาง]
  (คลิก)
ลำดับที่ 4  
 
  25 พ.ย. 61   รางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดสะเปาหนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่
[คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา]
  (คลิก)
ลำดับที่ 5  
 
  10 ธ.ค. 61  

1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานหุ่นฟางรูปกวาง 

2. รางวัลชมเชย จากผลงานรูปช้างไทย

ในงานมหกรรมประกวดหุ่นฟางภายใต้หัวข้อ “สัตว์ป่าภายใต้พระบารมีพ่อ” 
[คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา]

  (คลิก)
ลำดับที่ 6     7-8 ก.ย. 62   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมเรือแม่ป้อมเอราชมงคลล้านนาน่าน ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย ก 2 พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จากการแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562   (คลิก)

 

รางวัลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
(ตุลาคม 2560 -  กันยายน 2561)

 

ลำดับที่ 1   

  

   2 พ.ย. 60    รางวัลชนะเลิศ การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายง่าย
[มทร.ล้านนา พิษณุโลก]
   (คลิก)
ลำดับที่ 2     4 พ.ย. 60   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ขบวนกระทงมทร.ล้านนา "สักการบูชา คงคามหานที จักรีวชราลงกรณ"
[มทร.ล้านนา]
  (คลิก)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา