โลโก้เว็บไซต์ รางวัลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รางวัลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


รางวัลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 -  กันยายน 2561)
 

  

   2 พ.ย. 60    รางวัลชนะเลิศ การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายง่าย
[มทร.ล้านนา พิษณุโลก]
   (คลิก)
  4 พ.ย. 60   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ขบวนกระทงมทร.ล้านนา "สักการบูชา คงคามหานที จักรีวชราลงกรณ"
[มทร.ล้านนา]
  (คลิก)

 

 

รางวัลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

 

   21 พ.ย. 61    รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงฝีมือ
[มทร.ล้านนา พิษณุโลก]
   (คลิก)

  23 พ.ย. 61   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ขบวนกระทงมทร.ล้านนา "มังคละราชา ใต้ร่มโพธา มหาจักรีวงศ์"
[มทร.ล้านนา]
  (คลิก)

  23 พ.ย. 61   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสะเปาลอยน้ำ ในงานล่องสะเปาจาวเวียงละกอน ประจำปี 2561 
[มทร.ล้านนา ลำปาง]
  (คลิก)
  25 พ.ย. 61   รางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดสะเปาหนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่
[คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา]
  (คลิก)
  10 ธ.ค. 61  

1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานหุ่นฟางรูปกวาง 

2. รางวัลชมเชย จากผลงานรูปช้างไทย

ในงานมหกรรมประกวดหุ่นฟางภายใต้หัวข้อ “สัตว์ป่าภายใต้พระบารมีพ่อ” 
[คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา]

  (คลิก)
  7-8 ก.ย. 62   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมเรือแม่ป้อมเอราชมงคลล้านนาน่าน ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย ก 2 พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จากการแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562   (คลิก)

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา