โลโก้เว็บไซต์ รางวัลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รางวัลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


รางวัลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 
(ตุลาคม 2563 -  กันยายน 2564)
 

ลำดับที่ 1    

  

   10-11 ต.ค. 63    รางวัลชนะเลิศ ประเภทเรือใหญ่ 55 ฝีพาย งานแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2563
[มทร.ล้านนา น่าน]
   (คลิก)
ลำดับที่ 2  

 
  30 ต.ค. -1 พ.ย. 63   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดกระทงใหญ่ในเทศกาลยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563
[มทร.ล้านนา]
  (คลิก)
ลำดับที่ 3  

 

  3 ส.ค. 64   รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2564  สาขามนุษยศาสตร์  ประเภทบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา
[มทร.ล้านนา พิษณุโลก]
  (คลิก)
ลำดับที่ 4         รางวัลชนะเลิศ
: การประกวดผลงาน SAV(F)E HOUSE ในโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest) ระดับภูมิภาคภาคเหนือ ประเภทบ้านประหยัดพลังงาน พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร
[มทร.ล้านนา]
  (คลิก)


 

รางวัลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 
(ตุลาคม 2562 -  กันยายน 2563)
 

ลำดับที่ 1   

  

   5-6 ต.ค. 62    รางวัลชนะเลิศ ประเภทเรือเล็ก พร้อมถ้วยพระราชทานสมด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[มทร.ล้านนา น่าน]
   (คลิก)
ลำดับที่ 2  
 
  25-27 ต.ค. 62    รางวัลชนะเลิศประเภทเรือใหญ่ : ตัวแทนนักศึกษาจากมทร.ล้านนา น่าน ได้ส่งเข้าประกวดในชื่อทีมแม่ป้อมเอ ในงานประเพณีเรือแข่งจังหวัดน่านประจำปี 2562 สนามปั้ว จังหวัดน่าน
[มทร.ล้านนา น่าน]
  (คลิก)
ลำดับที่ 3  
 
  10 พ.ย. 62    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกระทงฝีมือ ประเภททั่วไป
[มทร.ล้านนา พิษณุโลก]
  (คลิก)
ลำดับที่ 4  
 
  12 พ.ย. 62   รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ขบวนกระทงใหญ่ มทร.ล้านนา งานยี่เป็งเชียงใหม่ 2562
[มทร.ล้านนา]
  (คลิก)
ลำดับที่ 5  
 
  26 มิ.ย. 63   รางวัลเชิดชูเกียรติด้านเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรม
[มทร.ล้านนา พิษณุโลก]
  (คลิก)
ลำดับที่ 6     5-6  ก.ย. 63   รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (แข่งเรือวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด-19) 
[มทร.ล้านนา น่าน]
  (คลิก)

 

 

รางวัลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562
(ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

 

ลำดับที่ 1   

   21 พ.ย. 61    รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงฝีมือ
[มทร.ล้านนา พิษณุโลก]
   (คลิก)
ลำดับที่ 2  

  23 พ.ย. 61   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ขบวนกระทงมทร.ล้านนา "มังคละราชา ใต้ร่มโพธา มหาจักรีวงศ์"
[มทร.ล้านนา]
  (คลิก)
ลำดับที่ 3  

  23 พ.ย. 61   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสะเปาลอยน้ำ ในงานล่องสะเปาจาวเวียงละกอน ประจำปี 2561 
[มทร.ล้านนา ลำปาง]
  (คลิก)
ลำดับที่ 4  
 
  25 พ.ย. 61   รางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดสะเปาหนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่
[คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา]
  (คลิก)
ลำดับที่ 5  
 
  10 ธ.ค. 61  

1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานหุ่นฟางรูปกวาง 

2. รางวัลชมเชย จากผลงานรูปช้างไทย

ในงานมหกรรมประกวดหุ่นฟางภายใต้หัวข้อ “สัตว์ป่าภายใต้พระบารมีพ่อ” 
[คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา]

  (คลิก)
ลำดับที่ 6     7-8 ก.ย. 62   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมเรือแม่ป้อมเอราชมงคลล้านนาน่าน ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย ก 2 พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จากการแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562   (คลิก)

 

รางวัลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
(ตุลาคม 2560 -  กันยายน 2561)

 

ลำดับที่ 1   

  

   2 พ.ย. 60    รางวัลชนะเลิศ การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายง่าย
[มทร.ล้านนา พิษณุโลก]
   (คลิก)
ลำดับที่ 2     4 พ.ย. 60   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ขบวนกระทงมทร.ล้านนา "สักการบูชา คงคามหานที จักรีวชราลงกรณ"
[มทร.ล้านนา]
  (คลิก)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา