โลโก้เว็บไซต์ สาระความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาระความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม


ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

                                                    
                                 
อังคลักขณะคลองทานผ้ามหากฐิน
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด E-book)
         สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ฉบับ 2 ภาษา (Thai - English) 
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด E-Book) 
         ปฏิทินล้านนา พ.ศ.2565
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด E-book)
      สุเทวบรรพต จากตีนดอยสู่วัดพระธาตุ และ วันวิสาขบูชา
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด E-book)
      วิสาขบูชา
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด E-book)
                                 
                           
สงกรานต์ล้านนา
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด ชุดความรู้)
      อนุมัฑเลย์ในเชียงใหม่
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด E-book)
      ปฏิทินล้านนา จุลศักราช 1385 พ.ศ.2566-2567
(คลิกเพื่อดาวน์โหลด E-book)
               
                                 
                                 
                                 

 

 

           
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการประดิษฐ์โคมล้านนา
ฉบับบ้านม่วงโตน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
(คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์ ชุดความรู้)
      พิธีกรรมการสืบชะตาล้านนา ฉบับวัดชัยประดิษฐ์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
(คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์ ชุดความรู้)
      การรักษาสิ่งแวดล้อมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
จากศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมากจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
(คลิกเพื่อชมวีดิทัศน์ ชุดความรู้)
                 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา