โลโก้เว็บไซต์ สื่อวีดิทัศน์ ประเพณียี่เป็ง มทร.ล้านนา | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สื่อวีดิทัศน์ ประเพณียี่เป็ง มทร.ล้านนา


ริ้วขบวนกระทงใหญ่ มทร.ล้านนา ประจำปี ๒๕๖๐
“สักการบูชา คงคามหานที จักรีวชิราลงกรณ” (ชมวีดิทัศน์)

ประเพณียี่เป็ง ๒๕๕๙ “สะเปาแก้ว แพรวฟ้า พระบารมี มหาจักรี ภูมิพล”
(ชมวีดิทัศน์)
ขบวนรถกระทง มทร.ล้านนา “งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ประจำปี ๒๕๕๙ (ชมวีดิทัศน์)

เบื้องหลังริ้วขบวนกระทงใหญ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2559 (ชมวีดิทัศน์)

สารคดีกระทงใหญ่ ๒๕๕๘ (ชมวีดิทัศน์) สารคดีขบวนโคม ๒๕๕๘ (ชมวีดิทัศน์)

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา