โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กิจกรรม

กิจกรรมอาสาทำความดี ทุกยูนิต รวมหัวใจ ชาวกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมใจบริจาคโลหิต
พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2567 - พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : ณ อาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา
พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต กิจกรรมอาสาทำความดี "ทุกยูนิต รวมหัวใจ ชาวกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมใจบริจาคโลหิต" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 1 เบอร์โทร 053-... >> อ่านต่อ


ถวายเทียนพรรษาของสำนักงานอธิการบดี
พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2567 - พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : วัดผาลาด(สกทาคามี)
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
ถวาย ณ วัดผาลาด(สกทาคามี) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขึ้นรถ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ล้อหมุน เวลา 14.00 น. >> อ่านต่อ


พิธีหล่อเทียนและมอบเทียนพรรษา ประจำปี 2567
พุธ 3 กรกฎาคม 2567 - พุธ 3 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
>> อ่านต่อ


ประกาศวันเปิดภาคเรียน 1/2567
จันทร์ 24 มิถุนายน 2567 - จันทร์ 24 มิถุนายน 2567

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศวันเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 1/2567 โดยได้กำหนดให้ "วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567" ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2024/04/20240401141212_95361.pdf >> อ่านต่อ


กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติงาน (CoP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2567
อังคาร 11 มิถุนายน 2567 - ศุกร์ 21 มิถุนายน 2567

สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams
ผู้รับผิดชอบ :
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติงาน (CoP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams   หัวข้อกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2567 ดังนี้ CoP 1 ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล >> อ่านต่อ


กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ประจำปีพุทธศักราช 2567
ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2567 - ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2567

สถานที่ : ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี
กำหนดการ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันศุกร์ที่  31  พฤษภาคม  2567 ณ ศาลาราชมงคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เวลา กิจกรรม 09.00 น. ... >> อ่านต่อ


ศวธ. เป็นตัวแทน มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2567 - พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2567

สถานที่ : วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ :
>> อ่านต่อ


ตัวแทน มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
อังคาร 28 พฤษภาคม 2567 - อังคาร 28 พฤษภาคม 2567

สถานที่ : ณ อุโบสถ วัดร่ำเปิง ตโปทาราม ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี กองประชาสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
>> อ่านต่อ


กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567
อังคาร 21 พฤษภาคม 2567 - อังคาร 21 พฤษภาคม 2567

สถานที่ : ณ ศาลาราชมงคล และจุดอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน จุดที่ 10 -12
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
>> อ่านต่อ


ตัวแทน มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสรงพระราชทาน
ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2567 - ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2567

สถานที่ : วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
>> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 153

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา