โลโก้เว็บไซต์ โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการวัฒนธรรมคัมภีร์ใบลานอาเซียน | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการวัฒนธรรมคัมภีร์ใบลานอาเซียน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 31 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 กรกฎาคม 2562 - 13 กรกฎาคม 2562

สถานที่ : ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และหน่วยงานเครือข่ายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา