โลโก้เว็บไซต์ กฐินร่มบุญสามัคคี ราชมงคลล้านนา | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กฐินร่มบุญสามัคคี ราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กันยายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 55 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 29 ตุลาคม 2565 - 29 ตุลาคม 2565

สถานที่ : วัดมิ่งเมืองมูล

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมงานกฐินร่มบุญสามัคคี ราชมงคลล้านนา ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ วัดมิ่งเมืองมูล ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เวลา 09.00 น.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา