โลโก้เว็บไซต์ งานกฐินสามัคคี มทร.ล้านนา ประจำปี 2559 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานกฐินสามัคคี มทร.ล้านนา ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2559 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 161 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 28 ตุลาคม 2559 - 29 ตุลาคม 2559

สถานที่ : วัดมิ่งเมืองมูล อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ลำปาง

วันศุกร์ที่  28 ตุลาคม  2559  (วันรวม/สมโภชองค์กฐิน)

ที่ลานด้านหน้าอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง

 

เวลา  08.00–16.00 น.  -  ตั้งองค์กฐินสามัคคี บริเวณลานลานด้านหน้าตึกอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง

เวลา  16.00 น.              -  การแสดงดนตรีพื้นเมือง

เวลา  16.30 น.              -  คณะผู้บริหาร  คณาจาร์ย บุคลากร นิษิต นักศึกษา  แขกผู้มีเกียรติ

                                          ประธานชุมชน  ประชาชน  และพุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ที่ปะรำพิธี

เวลา  17.00  น.             -  เริ่มพิธีสงฆ์

                                       -  พระสงฆ์เดินทางมาถึงปะรำพิธี

                                       -  ประธานในพิธี  (อธิการบดี  มทร.ล้านนา)  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                       -  พิธีกรอาราธนาศีล  พระสงฆ์ให้ศีล  เจริญพระพุทธมนต์

                                       -  เสร็จพิธีสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร

เวลา  18.00 น.             -  การแสดงดนตรีสมโภชองค์กฐินฯ

                                      -  อธิการบดีกล่าวปราศรัย

                                      -  การแสดงดนตรีสมโภชองค์กฐินฯ

เวลา  20.00 น.             -  ปิดงาน

 

วันเสาร์ที่  29  ตุลาคม  2559  (วันทอดถวายองค์กฐิน) ที่ศาลาการเปรียญ  วัดมิ่งเมืองมูล อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

เวลา  08.30  น.            -  คณะผู้บริหาร  คณาจาร์ย บุคลากร นิษิต นักศึกษา  แขกผู้มีเกียรติ

                                          ประธานชุมชน  ประชาชน  และพุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ที่ปะรำพิธี

                                          บริเวณลานด้านหน้าอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง

เวลา  09.00  น.            -  เคลื่อนองค์กฐินสามัคคีออกจากลานด้านหน้าอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง

                                         ไปทอดถวาย ที่วัดมิ่งเมืองมูล

เวลา  10.00  น.            -  พิธีทอดถวายกฐินสามัคคี

                                      -  เสร็จพิธี

 

 

หมายเหตุ :  การแต่งกาย

           1.  วันศุกร์ที่  28 ตุลาคม 2559   พิธีสมโภชองค์กฐินฯ  แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

           2.  วันเสาร์ที่  29 ตุลาคม 2559   พิธีทอดถวายกฐินฯ  แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง หรือชุดสุภาพออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา