โลโก้เว็บไซต์ การประชุม มทร.ล้านนา เตรียมงานยี่เป็งเชียงใหม่ 2559 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุม มทร.ล้านนา เตรียมงานยี่เป็งเชียงใหม่ 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2559 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 94 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 24 สิงหาคม 2559 - 24 สิงหาคม 2559

สถานที่ : สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา

1.แบบของขบวน การเตรียมงานขบวนแห่โคมยี่เป็ง ขบวนแห่กระทง ชุดการแสดง

2.เรื่องงบประมาณปี 59 และปี 60

3.เรื่องการติดต่อประสานงาน เรื่องไฟและเครื่องปั่นไฟ เรื่องอาหารและน้ำ เรื่องฝน เรื่องการดูแลนักศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา