โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมงานกฐินสามัคคี | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมเตรียมงานกฐินสามัคคี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2559 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 82 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 30 สิงหาคม 2559 - 30 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา ลำปาง

ประชุมงานกฐินสามัคคีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา