โลโก้เว็บไซต์ การเรียนการสอนตั๋วเมือง (อักษรล้านนา)และภาษาไทใหญ่ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การเรียนการสอนตั๋วเมือง (อักษรล้านนา)และภาษาไทใหญ่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2559 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 170 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 8 สิงหาคม 2559 - 16 กันยายน 2559

สถานที่ : ห้อง Studies room 1 ชั้น 1 หอสมุด มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

การฟังพูดอ่านเขียน ตั๋วเมือง(อักษรล้านนา)และภาษาไทใหญ่ โดย นายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

- วัน จันทร์,พุธ,ศุกร์ การเรียนการสอนตั๋วเมือง (อักษรล้านนา)

- วัน อังคารและพฤหัสบดี การเรียนการสอน ภาษาไทใหญ่เบื่องต้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา