โลโก้เว็บไซต์ ประชุมภายใน ศวธ. 8/59 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมภายใน ศวธ. 8/59

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 สิงหาคม 2559 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 81 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 31 สิงหาคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559

สถานที่ : สำนักงาน ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา