โลโก้เว็บไซต์ ถวายเทียนพรรษาของสำนักงานอธิการบดี | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ถวายเทียนพรรษาของสำนักงานอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 กรกฎาคม 2567 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 17 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 กรกฎาคม 2567 - 11 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : วัดผาลาด(สกทาคามี)

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

ถวาย ณ วัดผาลาด(สกทาคามี) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขึ้นรถ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ล้อหมุน เวลา 14.00 น.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา