โลโก้เว็บไซต์ การประชุม มทร.ล้านนา เตรียมงานยี่เป็งเชียงใหม่ 2559 ครั้งที่ 2 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุม มทร.ล้านนา เตรียมงานยี่เป็งเชียงใหม่ 2559 ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กันยายน 2559 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 103 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 21 กันยายน 2559 - 21 กันยายน 2559

สถานที่ : ห้องประชุม สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา