โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมฟังเทศน์ในฤดูกาลเข้าพรรษา

กิจกรรมฟังเทศน์ในฤดูกาลเข้าพรรษา"โครงการรถด่วนขบวนพิเศษ"

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 กันยายน 2559 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 165 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2559 - 1 ตุลาคม 2559

สถานที่ : ศาลาอรุณลายคำ วัดช่างเคี่ยน

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

    วัดช่างเคี่ยนและคณะกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมฟังเทศน์ในฤดูกาลเข้าพรรษาร่วมกับ"โครงการรถด่วนขบวนพิเศษ" ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา