โลโก้เว็บไซต์ จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 มิถุนายน 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 104 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 23 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560

สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนาตาก

ผู้รับผิดชอบ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก ร่วมกับ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา ตาก
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา