โลโก้เว็บไซต์ กฐินสามัคคี มทร.ล้านนา | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กฐินสามัคคี มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ตุลาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 161 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 พฤศจิกายน 2560 - 3 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : วิหารหลวงพ่อมงคล และวัดหนองกระโห้

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรม สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย มทร.ล้านนาตาก
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา