โลโก้เว็บไซต์ โครงการ

โครงการ "ธรรมทวาทศวาร" ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มกราคม 2561 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 51 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 มกราคม 2561 - 25 มกราคม 2561

สถานที่ : ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา