โลโก้เว็บไซต์ การประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่าย 4 สถาบันอุดมศึกษา  สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่าย 4 สถาบันอุดมศึกษา สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 สิงหาคม 2561 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 141 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 กรกฎาคม 2561 - 6 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเครือข่ายด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 4 สถาบัน ประกอบด้วย สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา