โลโก้เว็บไซต์ การประชุมเตรียมงานกฐินสามัคคี มทร.ล้านนา ประจำปี 2559 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมเตรียมงานกฐินสามัคคี มทร.ล้านนา ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 สิงหาคม 2559 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาการประชุมเตรียมงานกฐินสามัคคี มทร.ล้านนา ประจำปี 2559
เช้าวันนี้(30 ส.ค. 59) คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดการประชุมเตรียมงานกฐินสามัคคี มทร.ล้านนาประจำปี2559 ที่ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา ลำปาง นำโดย ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกอง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา