โลโก้เว็บไซต์ พิธีไหว้ครูพิธีไหว้ครู ประจำปี2559 สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีไหว้ครูพิธีไหว้ครู ประจำปี2559 สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กันยายน 2559 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาพิธีไหว้ครูพิธีไหว้ครู ประจำปี2559 สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
เช้าวันนี้ (25 สิงหาคม 2559) สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีไหว้ครู (สาขา) ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดย อ.ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผอ.ศูนย์วัฒ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา