โลโก้เว็บไซต์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เตรียมความพร้อมงานรถด่วนขบวนพิเศษ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทำความสะอาดศาสนสถาน เตรียมความพร้อมงานรถด่วนขบวนพิเศษ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กันยายน 2559 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาทำความสะอาดศาสนสถาน เตรียมความพร้อมงานรถด่วนขบวนพิเศษ
ช่วงเช้าวันที่ 28 กันยายน 2559 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดเตรียมสถานที่ในงานรถด่วนขบวนพิเศษ เทศกาลเข้าพรรษา ที่จะมีขึ้นในวันแรม 15 ค่ำเดือน 12 เหนือ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา