โลโก้เว็บไซต์ โครงการ

โครงการ "อบรมพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 ธันวาคม 2559 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาโครงการอบรมพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา
เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 มทร.ล้านนา ได้จัดทำโครงการ "อบรมพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา" เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการทำงาน โดยมีผศ.สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์ ผู...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา