โลโก้เว็บไซต์ ธัมมนวราตรี ศรีราชมงคลล้านนา | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ธัมมนวราตรี ศรีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาธัมมนวราตรี ศรีราชมงคลล้านนา น้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ธัมมนวราตรี ศรีราชมงคลล้านนาในโครงการนิทรรศการและส่งเสริมคุณธรรมน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา