โลโก้เว็บไซต์ โครงการ บรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อจังหวัดเชียงใหม่ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการ บรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อจังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 เมษายน 2560 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาโครงการ บรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 อาจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผอ. ศูนย์มหกรรมศึกษา มทร.ล้านนา และคณะ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ บรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 ถึง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา