โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมประเพณีบูชาเสาอินทขิล ประจำปี ๒๕๖๐ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เข้าร่วมประเพณีบูชาเสาอินทขิล ประจำปี ๒๕๖๐

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 พฤษภาคม 2560 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษามทร.ล้านนา เข้าร่วมประเพณีบูชาเสาอินทขิล ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๐ นายสมศักดิ์ วรรณชัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นายชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา นายอัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้องด้วยบุคลากร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา