โลโก้เว็บไซต์ สวดมนต์วันพระ 28 ก.ย. 60 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวดมนต์วันพระ 28 ก.ย. 60

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กันยายน 2560 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษากิจกรรมตามโครงการธรรมะในองค์กร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ (๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐)
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมตามโครงการธรรมะในองค์กร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการนุ่งชุดขาวสวดมนต์ (เนื่องด้วยตรงกับวันครบร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา