โลโก้เว็บไซต์ ประชุมทบทวนคำเสนอขออนุมัติแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมทบทวนคำเสนอขออนุมัติแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ตุลาคม 2560 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาศูนย์วัฒนธรรมศึกษาจัดประชุมเพื่อทบทวนคำเสนอขออนุมัติงบประมาณประจำปี 2562
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา นำโดย นายชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ได้ร่วมประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 1 อา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา