โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาได้เข้าร่วมจัดกาดล้านนา กิจกรรมนิทรรศการเชียงใหม่ซู คานิวัล 2560 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาได้เข้าร่วมจัดกาดล้านนา กิจกรรมนิทรรศการเชียงใหม่ซู คานิวัล 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ธันวาคม 2560 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาศูนย์วัฒนธรรมศึกษาได้เข้าร่วมจัดกาดล้านนา กิจกรรมนิทรรศการเชียงใหม่ซู คานิวัล 2560
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาได้เข้าร่วมจัดกาดล้านนา กิจกรรมย้อนยุค ต้อนรับงานนิทรรศการเชียงใหม่ซู คานิวัล และนักศึกษาสาขาวิชาท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ร่วมเดินขบวนพาเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา