โลโก้เว็บไซต์ มหกรรม รักน้อง No S No L ฐานที่ 6 ข้อมูลเวียงเจ็ดลิน | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหกรรม รักน้อง No S No L ฐานที่ 6 ข้อมูลเวียงเจ็ดลิน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 มิถุนายน 2561 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เผยแพร่ความรู้เรื่อง เวียงเจ็ดลิน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
        เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานพ่อปู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม มหกรรมรักน้อง No Smoking...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา