โลโก้เว็บไซต์ ธรรมะทวาทศวาร สัตตมวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี และพิธีมอบเทียนเทียนพรรษา | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ธรรมะทวาทศวาร สัตตมวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี และพิธีมอบเทียนเทียนพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาโครงการธรรมทวาทศวาร สัตตมวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี และพิธีมอบเทียนพรรษา ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมเผยแพร่คุณธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการ ภายใต้ชื่อ โครงการ "ธรรมทวาทศวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี" หัวข้อธ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา