โลโก้เว็บไซต์ เข้าร่วมประชุมเตรียมงานกฐิน พ.ศ.2561 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าร่วมประชุมเตรียมงานกฐิน พ.ศ.2561

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 1 กันยายน 2561 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมงานกฐิน ประจำปีพ.ศ.2561
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา นำโดย นายชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และบุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ประกอบด้วย นางสาววิภาพรรณ ติป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา