โลโก้เว็บไซต์ ธรรมะทวาทศวาร นวมวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ธรรมะทวาทศวาร นวมวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กันยายน 2561 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาโครงการธรรมทวาทศวาร นวมวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี
        วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมเผยแพร่คุณธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการ ภายใต้ชื่อ โครงการ "ธรรมทวาทศวาร ฟังธรรมทุกเด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา