โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดขบวนกระทงยี่เป็งประจำปี 2561 ครั้งที่ 7 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดขบวนกระทงยี่เป็งประจำปี 2561 ครั้งที่ 7

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 พฤศจิกายน 2561 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาการประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดขบวนกระทงยี่เป็งประจำปี 2561 ครั้งที่ 7
วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ทีมงานจัดทำกระทงใหญ่ มทร.ล้านนา และผู้รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการและบุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ตัวแทนบุคลากรผู้รับผิดชอบหลัก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา