โลโก้เว็บไซต์ บันทึกเสียงประกอบขบวนกระทงยี่เป็ง 2561 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บันทึกเสียงประกอบขบวนกระทงยี่เป็ง 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 พฤศจิกายน 2561 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษากิจกรรมบันทึกเสียงประกอบขบวนกระทงใหญ่ มทร.ล้านนา ประจำปี 2561
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้เรียนเชิญ อาจารย์ปริศนา กุลนลา อาจารย์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นางสาวสิริญญา ณ นคร  นา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา