โลโก้เว็บไซต์ โครงการให้ความรู้และจัดประชุมคณะกรรมการฯ จัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการให้ความรู้และจัดประชุมคณะกรรมการฯ จัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 17 มีนาคม 2562 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาศูนย์วัฒนธรรมศึกษาจัดโครงการให้ความรู้และจัดประชุมคณะกรรมการฯ จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่ 15 มีนาคม 2562 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา จัดโครงการให้ความรู้และจัดประชุมคณะกรรมการฯ จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา และห้องป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา