โลโก้เว็บไซต์ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ โครงการบรรพชาอุปสมบทฯ 7 พฤษภาคม 2562 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ โครงการบรรพชาอุปสมบทฯ 7 พฤษภาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2562 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ แด่พระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ แด่พระสงฆ์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา