โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมฐานความรู้เวียงเจ็ดลิน มหกรรมรักน้อง No S No L ครัังที่ 11 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมฐานความรู้เวียงเจ็ดลิน มหกรรมรักน้อง No S No L ครัังที่ 11

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 มิถุนายน 2562 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เผยแพร่ความรู้ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฐานความรู้เวียงเจ็ดลิน ในกิจกรรม มหกรรมรักน้อง No S No L ครั้งที่ 11
       วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรม มหกรรมรักน้อง No Smoking No Algohol ครั้งที่ 11 ขึ้น โดยแบ่งเป็นฐานความรู้แล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา