โลโก้เว็บไซต์ เข้าร่วมโครงการสืบฮีตสานฮอยผ่อกอยแม่โจ้ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าร่วมโครงการสืบฮีตสานฮอยผ่อกอยแม่โจ้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 มิถุนายน 2562 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เข้าร่วมโครงการสืบฮีตสานฮอยผ่อกอยแม่โจ้
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. บุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการ "สืบฮีตสานฮอยผ่อกอยแม่โจ้" ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา