โลโก้เว็บไซต์ ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการยี่เป็ง และกฐิน 2562 | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการยี่เป็ง และกฐิน 2562

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2562 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ 3 คณะ ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง และโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องกฐิน ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-14.30 น. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับตัวแทนจาก 3...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา