โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ และฟังธรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (24 ก.ค. 62) | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ และฟังธรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (24 ก.ค. 62)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 กรกฎาคม 2562 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ และฟังธรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ และฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ตามโครงการ มทร.ล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา