โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร ศวธ. เข้าร่วมโครงการบูรณาการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม 9 มทร.  | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากร ศวธ. เข้าร่วมโครงการบูรณาการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม 9 มทร.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 พฤศจิกายน 2562 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน และนายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว เข้าร่วมโครงการบูรณาการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม 9 มทร.
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมด้วย นายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมโครงการบูรณาการองค์ความร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา