โลโก้เว็บไซต์ ทอดผ้าป่าวัดถ้ำแกลบ ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา (1 มีนาคม 2563) | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทอดผ้าป่าวัดถ้ำแกลบ ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา (1 มีนาคม 2563)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 มีนาคม 2563 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษามทร.ล้านนา ถวายผ้าป่า สมทบทุนบรรพชาสามเณรอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่ 6/63
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับตัวแทนบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา