โลโก้เว็บไซต์ ประชุมพิจารณาการออกแบบจัดทำโครงสร้างรถกระทงและขบวนแห่ ครั้งที่ 3 (14 กันยายน 2563) | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมพิจารณาการออกแบบจัดทำโครงสร้างรถกระทงและขบวนแห่ ครั้งที่ 3 (14 กันยายน 2563)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 กันยายน 2563 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประชุมพิจารณาความก้าวหน้าของการออกแบบจัดทำรถกระทง ครั้งที่ 3
วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา