โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาส่งมอบเทียนพรรษาแก่พื้นที่และคณะ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาส่งมอบเทียนพรรษาแก่พื้นที่และคณะ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2559 โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาส่งมอบเทียนพรรษาแก่พื้นที่และคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดพิธีมอบเทียนพร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา