โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความจงรักภักดี วางพานพุ่มวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
พุธ 14 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบเป็นผู้แทน รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิกคุ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมบันทึกเสียงประกอบขบวนกระทงใหญ่ มทร.ล้านนา ประจำปี 2561
จันทร์ 12 พฤศจิกายน 2561

วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้เรียนเชิญ อาจารย์ปริศนา กุลนลา อาจารย์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นางสาวสิริญญา ณ นคร  นางสาวธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมบันทึกเสียงประกอบขบวนกระทงใหญ่ มทร.ล้านนา ประจำปี 2561 ที่จะดำเนินการประกวดในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นี้ >> อ่านต่อ


การประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดขบวนกระทงยี่เป็งประจำปี 2561 ครั้งที่ 7
จันทร์ 12 พฤศจิกายน 2561

วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ทีมงานจัดทำกระทงใหญ่ มทร.ล้านนา และผู้รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการและบุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ตัวแทนบุคลากรผู้รับผิดชอบหลักจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตัวแทนผู้รับผิดชอบหลักจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตัวแทนผู้รับผิดชอบหลักจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัวแทนผู้รับผิดชอบหลักจากกองกลาง และตัวแทนผู้รับผิดชอบหลักจากกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และวางแนวทางการดำเนินการเข้าร่วมประกวดขบวนกระทงใหญ่ ประจำปี 2561 ณ ห้องประ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดประชุมหารือคณะกรรมการจัดการพลังงาน ออก 4 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ขอความร่วมมือชาว มทร.ล้านนา ถือปฏิบัติเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
พุธ 7 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อันจะส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทภาพและเกิดการประหยัดพลังงานในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย และการลดปริมาณการใช้น้ำ พลังงานไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง ร่วมทั้งให้เกิดค่านิยมร่วมกัน ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิ... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สืบสาน รักษาคุณค่าของประเพณีการทอดกฐิน ประจำปี 2561
เสาร์ 3 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  นำโดย รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และนักศึกษา  ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2561   โดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์เย็น พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์  จำนวน  9  รูป  และสมโภชองค์มหากฐิน  ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561  ณ อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  และ พิธีทอดกฐินถวายวัดแหลม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดพิธีสมโภชองค์มหากฐิน ประจำปี 2561
ศุกร์ 2 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์มหากฐิน ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ อาคารเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลกและผู้แทนจาก มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่เข้าร่วมในพิธี สำหรับองค์มหากฐิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ประจำปี 2561 มีกำหนดทอดถวาย ณ วัดแหลมโพธิ์ ต.บ้านกร่าง อ.เมือง ... >> อ่านต่อ


โครงการธรรมทวาทศวาร ทศมวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี
พฤหัสบดี 18 ตุลาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมเผยแพร่คุณธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการ ภายใต้ชื่อ โครงการ "ธรรมทวาทศวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี" หัวข้อธรรมบรรยาย คือ ""รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" โดยครั้งนี้ ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์จรินทร์ อาภสฺสโร ค่ายคุณธรรม วัดอุโมงค์(สวนพุทธธรรม) เป็นองค์เทศน์  ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประธานฝ่ายฆราวาส โดยนางสาว... >> อ่านต่อ


โครงการธรรมทวาทศวาร นวมวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี
ศุกร์ 21 กันยายน 2561

        วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมเผยแพร่คุณธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการ ภายใต้ชื่อ โครงการ "ธรรมทวาทศวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี" หัวข้อธรรมบรรยาย คือ "มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" โดยครั้งนี้ ได้รับเมตตาจากพระมหาอนุวัฒน์ สุวณฺณวโร, ดร. วัดท่าใหม่อิ เป็นองค์เทศน์  ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประธานฝ่ายฆราวาส โดยนางสาวสุรีย์พร... >> อ่านต่อ


กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ประวัติความเป็นมาของเวียงเจ็ดลิน ในโครงการ กาดหมั้ว คัวกิ๋น ย้อนถิ่น เวียงเจ็ดลิน
อังคาร 18 กันยายน 2561

        วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา โดยนายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ได้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับเวียงเจ็ดลิน ในโครงการ กาดหมั้ว คัวกิ๋น ย้อนถิ่น เวียงเจ็ดลิน ดำเนินงานโดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ประวัติความเป็นมาของเวียงเจ็ดลินให้กับนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ       &n... >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมงานกฐิน ประจำปีพ.ศ.2561
เสาร์ 1 กันยายน 2561

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2561 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา นำโดย นายชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และบุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ประกอบด้วย นางสาววิภาพรรณ ติปัญโญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, นายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา และนางสาวอุไรพร  ดาวเมฆลับ  นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมทอดกฐิน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานรองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 83


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา